Czym jest kurs?

 

Kurs Zacheusza jest czasem osobistej i duchowej przemiany, doświadczanej w we wspólnocie oraz nauką prawdziwej sztuki chrześcijańskiego życia.

Droga Zacheusza jest programem formacji duchowej adresowanym głównie do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności – rodzinnym, zawodowym, społecznym i/lub politycznym. Kurs opiera się na Społecznej Nauce Kościoła Katolickiego, ale nie stanowi cyklu wykładów z jej zakresu, ani też zbioru ogólnych rozważań na temat jej praktycznych konsekwencji. Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła. To propozycja drogi rozwoju duchowego, pozwalająca przeżywać jedność i spójność w życiu codziennym. To prosta i efektywna metoda, która poprzez konkretne sposoby prowadzące do uświęcenia integruje wszystkie sfery naszego życia: duchowego, rodzinnego, społecznego i zawodowego. Jednocześnie jest to kurs, który wymaga systematycznego zaangażowania i obecności. Wymaga też wierności i cierpliwości, ponieważ każda przemiana potrzebuje czasu. Wtedy dopiero przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła.

Przeciwnie umożliwia on praktycznie każdemu przyjąć tę Naukę tak, aby być chrześcijaninem w świecie, w którym osiągamy spełnienie i świętość. Jego celem jest przeżycie stopniowej przemiany sposobu myślenia i zachowania tak, aby były zgodne z planem Bożym.

Kurs Zacheusza pomaga rozwijać talenty, żeby być szczęśliwym.

Nauka Społeczna Kościoła jest mądrością na nasze czasy, zarazem nowoczesną, jak i dynamiczną, ale również realistyczną. Wprowadza ona w nasze życie spojrzenie miłości i wolności. Pozwala nam odnaleźć swoje miejsce, na naszą miarę i na nasze możliwości, tak żeby rozwijać złożone w nas talenty i żeby po prostu być szczęśliwym.

Kurs Zacheusza pomaga nam stawać się takimi, jakimi naprawdę powinniśmy być – osobami spełnionymi.

O bogactwie życia chrześcijańskiego stanowi to, że odchodzi ono od rutyny, zakazów, a pomaga wypracować dobry program życiowy. Dzięki temu możemy,  zrozumieć, co jest naszym życiowym celem i jak być świadkami Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie.

Kurs Zacheusza pokazuje uczestnikom drogę osobistego spełnienia, która przejawia się w podejmowaniu służby dla innych, wierności Ewangelii, pracy nad spójnością życia.

To Droga, która dzięki praktycznym ćwiczeniom, odnoszącym się do codziennego życia, prostemu, przystępnemu nauczaniu, dzieleniu w grupie, a także modlitwie pomaga we wzrastaniu podczas wszystkich naszych aktywności: zawodowych, rodzinnych, kościelnych, społecznych czy politycznych.

Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła.

Przeciwnie umożliwia on praktycznie każdemu przyjąć tę Naukę tak, aby być chrześcijaninem w świecie, w którym osiągamy spełnienie i świętość. Jego celem jest przeżycie stopniowej przemiany sposobu myślenia i zachowania tak, aby były zgodne z planem Bożym.

whos

Dla kogo?

Dla każdego z nas! Każdy z nas ma wielką rolę do odegrania w Bożym Planie, we wszystkich aspektach naszego życia codziennego.

Punktem wyjścia i inspiracją dla „Drogi Zacheusza” jest fragment z Ewangelii świętego Łukasza (19, 1-10). Jezus mówi do Zacheusza: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Jezus zwraca się tymi słowami do każdego z nas. Wzywa nas po imieniu i wyraża swoje wielkie, naglące pragnienie spotkania z każdym, chce być z nami tam, gdzie żyjemy, przebywamy każdego dnia – w domu, w pracy, w środowisku społecznym.

Co da Ci uczestnictwo?

W trakcie kursu stopniowo będziesz mógł odkryć, że wiara katolicka dostarcza narzędzi, które umożliwią Ci:

●         przeprowadzanie analizy tego, co przeżywasz i tego co dzieje się wokół Ciebie.
●         dostrzeganie wielu różnych aspektów życia osobistego, rodzinnego, społecznego, politycznego.
●         podejmowanie decyzji.
●         pracę nad sobą.
●         rozwijanie sztuki dialogu.

Odkryjesz też, że jest naprawdę możliwe żyć chrześcijaństwem na co dzień, nie tylko w niedzielę i nie tylko w życiu prywatnym. Jeżeli się wahasz, to odwagi może Ci dodać myśl, że wiele osób już przeszło tę drogę i wszyscy powtarzają to samo: kurs Zacheusza zmienił ich życie i sposób w jaki patrzą na innych ludzi i na świat.

obrazek

Droga Zacheusza jest procesem, który opiera się na zaufaniu.

Aby Twoja przemiana była możliwa, wymaga wiernego zobowiązania i cierpliwości. Niektórzy podążają drogą Zacheusza przez kilka kolejnych lat, aby nieustannie pogłębiać zrozumienie poszczególnych tematów.

Geneza kursu

Natchnienie do zorganizowania kursu Zacheusza pojawiło się w 2005 roku, we Wspólnocie Emmanuel, we Francji. Jego twórcą jest Pierre-Yves Gomez, brat konsekrowany we Wspólnocie, profesor zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Lyonie (EM Lyon). Formuła kursu powstała w oparciu o doświadczenie życia braterskiego i apostolskiego we Wspólnocie Emmanuel, a także z inspiracji kursami Alfa oraz Ćwiczeniami ignacjańskimi.

Kurs poprowadzono najpierw w Lyonie, potem, w zwięzłej, skróconej formie, odbywał się podczas sesji letnich w Paray-le-Monial, a następnie był organizowany w różnych częściach Francji, Europie i na innych kontynentach. Obecnie w świecie odbywa się od 40 do 50 kursów rocznie, a ich liczba stale rośnie.