Jak zorganizowany jest kurs?

Kurs Zacheusza jest praktyczną metodą, zawierającą nauczanie, omówienie studium przypadku, indywidualne ćwiczenia, osobistą modlitwę oraz grupy dzielenia (dotyczące indywidualnych ćwiczeń).

Kurs Zacheusza obejmuje 7 głównych tematów oraz temat 8 – podsumowanie. Spotykamy się od kwietnia do stycznia z dwumiesięczną przerwą na wakacje (kwiecień-czerwiec, wrzesień-styczeń)

Każdemu tematowi poświęcony jest jeden miesiąc, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Spotkanie „na żywo” (2 godz) – zwykle ostatni wtorek miesiąca (patrz kalendarz), g. 18.30-20.30 – składa się z WYKŁADU (30 min), omówienia STUDIUM PRZYPADKU (1 godz) oraz części socjalnej (30 min), służącej braterskiemu doświadczeniu życia we Wspólnocie/w społeczeństwie.
  • Dwu tygodniowy czas po spotkaniu „na żywo” – czas przeznaczony na indywidualne wykonanie pierwszej serii ćwiczeń dedykowanych cnotom przypisanym do danego tematu.
  • Grupa dzielenia on-line – dwa tygodnie po spotkaniu „na żywo” – zwykle drugi wtorek miesiąca (patrz kalendarz), 18.30-19.30. Spotkanie odbywa się przez Internet, w małych 7 – 10 osobowych grupach. Chcemy podzielić się swoimi, własnymi doświadczeniami realizacji ćwiczeń w ostatnich dwóch tygodniach, swoimi osobistymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, postępami i trudnościami na drodze Zacheusza. Dzielenie jest tym momentem, gdzie inspirujemy się nawzajem oraz uświadamiamy sobie, że na drodze Zacheusza kroczymy wspólnie, ale każdy inaczej.
  • Dwu tygodniowy czas po spotkaniu on-line – czas przeznaczony na indywidualne wykonanie drugiej serii ćwiczeń. Ćwiczenia te wspomagają przemiany w naszym życiu. Są one bardziej osobiste. Nie stanowią tematu dzielenia z innymi uczestnikami kursu.

Materiały

Uczestnik otrzymuje zestaw materiałów dotyczących poruszanych tematów w formie drukowanej oraz dostęp do wysłuchanych wykładów w formie cyfrowej

Gdzie odbywa się kurs?

Spotkania „na żywo” (1 raz w miesiącu) odbywają się w Warszawie na Ursynowie, w dolnym kościele Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy KEN 101, w godzinach 18:30 – 20:30. Mapa tutaj

Grupy Dzielenia (1 raz w miesiącu) odbywają się on-line.

Koszt kursu

Koszt całego kursu (10 miesięcy) to 350 zł.

Istnieje możliwość wystąpienia o zniżkę od pełnej kwoty. Prośbę o zniżkę należy wypełnić w trakcie wypełniania Ankiety Zgłoszeniowej LINK

Istnieje również możliwość zasilenia funduszu stypendialnego, aby pomóc sfinansować udział w Kursie osobom mniej zamożnym – informację taką należy przekazać w trakcie wypełniania Ankiety Zgłoszeniowej.

Tematyka wykładów

Część I przed wakacjami

 

Data Temat Prelegent
26 kwietnia Udział w Dziele Stworzenia ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
31 maja Służyć dobru wspólnemu Paweł Zuchniewicz
21 czerwca – 3 wtorek miesiąca Właściwe korzystanie z posiadanych dóbr prof. Aniela Dylus

 

Część II po wakacjach

 

Data Temat Prelegent
27 września Troska o ubogich Mariusz Sułkowski
25 października Sprawowanie władzy prof. Michał Gierycz
29 listopada Życie we Wspólnocie ks. prof. Jerzy Jastrzębski
20 grudnia – 3 wtorek miesiąca Jedność i wolność ks. Wojciech Janyga
31 stycznia 2023 Sztuka chrześcijańskiego życia Tomek i Małgosia Terlikowscy

Kalendarz wydarzeń

Organizator kursu

Organizatorem Kursu jest Wspólnota Emmanuel. Jest to katolicka wspólnota ludzi w różnym wieku (od studenta po emeryta). Reprezentuje wszystkie stany życia: małżeństwa, kapłani, osoby konsekrowane, młodzi, osoby samotne. Jest obecna na wszystkich kontynentach w ponad 60 krajach.

Członkowie Wspólnotystarają się przeżywać naszą codzienność opierając ją na Eucharystii i Adoracji, współodczuwaniu, ewangelizacji, wsłuchaniu w Ducha Świętego i zawierzeniu Maryi.

Więcej informacji nt Wspólnoty Emmanuel znajdziesz na stronie www.emmanuel.info.pl