Droga Zacheusza

Nauka Społeczna Kościoła w życiu codziennym

O Kursie Zacheusza

Kurs Zacheusza jest czasem osobistej i duchowej przemiany, doświadczanej w we wspólnocie oraz nauką prawdziwej sztuki chrześcijańskiego życia.

Droga Zacheusza jest programem formacji duchowej adresowanym głównie do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności – rodzinnym, zawodowym, społecznym i/lub politycznym. Kurs opiera się na Społecznej Nauce Kościoła Katolickiego, ale nie stanowi cyklu wykładów z jej zakresu, ani też zbioru ogólnych rozważań na temat jej praktycznych konsekwencji. To propozycja drogi rozwoju duchowego, pozwalająca przeżywać jedność i spójność w życiu codziennym. To prosta i efektywna metoda, która poprzez konkretne sposoby prowadzące do uświęcenia integruje wszystkie sfery naszego życia: duchowego, rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W domu

W domu

Odkryj piękno i głębię antropologii chrześcijańskiej, która stanowi fundament Katolickiej Nauki Społecznej. Dowiedz się, jakie są podstawowe zasady Nauki Społecznej Kościoła, takie jak np. zasada powszechnego przeznaczenia dóbr i przyjrzyj się, czy Twój stosunek do dóbr materialnych jest właściwy.

W pracy

W pracy

Zastanów się jakimi talentami zostałeś obdarzony i jak możesz z nich korzystać dla dobra wspólnego. Podejmij refleksję nad tym, jak każdy z nas na swój sposób uczestniczy w Dziele Stworzenia zarówno w życiu prywatnym jak i w sferze zawodowej.

W życiu publicznym

W życiu publicznym

Odczytaj na nowo swoją odpowiedzialność za uczestnictwo we wspólnotach, do których przynależysz i poznaj co Katolicka Nauka Społeczna ma do powiedzenia na temat sprawowania władzy i relacji Państwo-Kościół Dowiedz się, na czym polegają błędy antropologiczne takich nurtów myślowych jak liberalizm czy materializm.

Wśród znajomych

Wśród znajomych

Rozpoznaj kim są różni „ubodzy”, z którymi spotykasz się na co dzień i jak możesz być dla nich lepszym bratem lub siostrą. Zastanów się, co w Twojej sytuacji może oznaczać „wyobraźnia miłosierdzia”, do której rozwijania zachęca św. Jan Paweł II. Rozejrzyj się i przypatrz innym ludziom.

„Droga Zacheusza” nie jest zbiorem ćwiczeń, dzięki którym zdobędziemy, o własnych siłach, nowe wiadomości. Jest to droga, na której odkrywamy, że jeśli wzrastamy, to dlatego, że zaprosiliśmy Jezusa, by znalazł się w centrum naszego życia. Bóg przyszedł na świat, by odbudować w nas Swój obraz i podobieństwo. Jednak by mógł nas przemieniać, musimy zaprosić go do naszej codzienności. Na tym polega „chrześcijańska sztuka życia”.
Pierre-Yves Gomez, Twórca “Drogi Zacheusza”

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Ewangelia św. Łukasza 19, 1-10

Chcesz zorganizować kurs Zacheusza?

Jeżeli uważasz, że kurs Droga Zacheusza mógłby być wartościową formacją w Twojej Wspólnocie, Parafii, stowarzyszeniu, grupie znajomych – możesz podjąć się jego organizacji. Wspólnota Emmanuel za darmo udostępni Ci wszystkie podstawowe materiały niezbędne do organizacji – nagrania wykładów, arkusze ćwiczeń i slajdy do wykładów, studia przypadków. Mamy też krótkie materiały szkoleniowe dla organizatorów i animatorów grup dzielenia.

Potrzebujesz jedynie mieć mały zespół, który weźmie na siebie trud organizacji Kursu. Zwykle potrzebne są osoby, które zajmą się logistyką (organizacja sali, komunikacja z uczestnikami), promocją Kursu (jeżeli chcesz zachęcić do udziału osoby spoza najbliższych znajomych) a także animatorzy grup dzielenia. Dobrze jest, jeżeli z takim zespołem współpracuje osoba duchowa – kapelan kursu, ale nie jest to warunek konieczny. W przypadku zainteresowania organizacją Kursu Droga Zacheusza, odezwij się do nas.

Najlepiej napisz na adres: kontakt@drogazacheusza.pl

Skontaktuj się z nami